جستجو
جستجو را بر اساس كد درس انتخابي انجام دهيدليست تمامي دروس دانشگاه

زبان تخصصصی اندیشه سیاسی-ارشد-اندیشه سیاسی(34414)-65-

دوره: مجازی و نیمه حضوری


توضیحات :
تولید دانشگاه
تخصصی
زبان اندیشه سیاسی در اسلام
مؤلف محتواي آموزشي: سیدرحیم راستي تبار


۸۰,۰۰۰ ریال

شناخت اندیشه های سیاسی-ارشد -رشته اندیشه سیاسی(34407)-69-

دوره: مجازی و نیمه حضوری


توضیحات :
تولید دانشگاه
تفسیر سیاسی قرآن کریم
گردآوری و تنظیم: نصرالله سخاوتی
)دانشیار و عضو هیئت علمی جامعةالمصطفی العالمیه(


۱۷۵,۰۰۰ ریال

نبوت -ارشد-رشتهدین شناسی(32402)-192-

دوره: مجازی و نیمه حضوری


توضیحات :
تولید دانشگاه
وحی در قران
گردآوری و تنظیم: مرتضی خوش صحبت


۱۸۵,۰۰۰ ریال

سیره نبوی-ارشد- رشته تاریخ اسلام (36405)-60-

دوره: مجازی و نیمه حضوری


توضیحات :
تولید دانشگاه
مولف جباری


۳۵۰,۰۰۰ ریال

تعالیم تشیع-ارشد - رشته دین شناسی(35409)-36-

دوره: مجازی و نیمه حضوری


توضیحات :
تولید دانشگاه
تعالیم تشیع-نقش دین در زندگی فردی و اجتماعی انسان
گردآوری و تنظیم: احمد بهشتی مهر


۲۲۰,۰۰۰ ریال

تفسیر قران 4-ارشد -رشته علوم قرانی (33404)-87-

دوره: مجازی و نیمه حضوری


توضیحات :
تولید دانشگاه
منتخب ی از تفس ی ر کشاف
گردآوری و تنظیم: نقیب زاده


۸۵,۰۰۰ ریال

زبان تخصصی تاریخ-ارشد-رشته تاریخ(36414-37414)-72-

دوره: مجازی و نیمه حضوری


توضیحات :
Historical English Texts
گردآوری و تنظیم: علی حسین زاده


۱۰۰,۰۰۰ ریال

زبان تخصصی علوم قرانی-ارشد-رشته علوم قرانی(33413)-59-

دوره: مجازی و نیمه حضوری


توضیحات :
تولید دانشگاه
Quranic English Texts
گردآوری و تنظیم: دكتر محمدرضا امین


۸۰,۰۰۰ ریال

۹ ۸ ۷ ۶ ۵ ۴ ۳ ۲ ۱    

اعضا
نام کاربری:
*

رمز عبور:
*
سبد خرید
تعداد محصول:
جمع خرید: