جستجو
جستجو را بر اساس كد درس انتخابي انجام دهيدليست تمامي دروس دانشگاه

مسایل جدید کلامی -چیستی -رشته فلسفه دین -ارشد(32411)-98-

دوره: مجازی و نیمه حضوری


توضیحات :
تولید دانشگاه
تنظیم و گرد اوری - صمد دهناد


۱۵۰,۰۰۰ ریال

خاورشناسان و تاریخ تشیع-رشته تاریخ تشیع-ارشد(37405)-92-

دوره: مجازی و نیمه حضوری


توضیحات :
تولید دانشگاه
تنظیم و گرد اوری :دکتر سید قاسم موسوی رزاقی


۲۸۰,۰۰۰ ریال

بررسی جنبش های مردمی در یکصد سال اخیر -رشته تاریخ اسلام - ارشد(36403)-83-

دوره: مجازی و نیمه حضوری


توضیحات :
تولید دانشگاه -
تنظیم و گرد اوری: دکتر مهدی ابوطالبی


۱۴۰,۰۰۰ ریال

تاریخ نگاری شیعه - رشته تاریخ تشیع -ارشد(37404)-91-

دوره: مجازی و نیمه حضوری


توضیحات :
تولید دانشگاه
تنظیم و گرداوری:منصور داداش نژاد


۱۳۵,۰۰۰ ریال

بررسی ترجمه قران -رشته علوم قرانی - ارشد(33411)-102-

دوره: مجازی و نیمه حضوری


توضیحات :
تولید دانشگاه - بررسی ترجمه قران کریم
گرد اوری و تنظیم :علی فتحی


۱۴۰,۰۰۰ ریال

برداشتهای کلامی از قران و حدیث2- رشته فلسفه دین - ارشد(32405-35412)-90-

دوره: مجازی و نیمه حضوری


توضیحات :
تولید دانشگاه -برداشت های کلامی از قرآن وحدیث (2)
تنظیم و گرداوری بهنام ملک زاده


۱۴۷,۰۰۰ ریال

برداشتهای کلامی از قران و روایات 1-رشته فلسفه دین - ارشد(-35411-32404 )-89-

دوره: مجازی و نیمه حضوری


توضیحات :
تولید دانشگاه -برداشت های کلامی از قرآن وحدیث (1)
تنظیم و گرداوری بهنام ملک زاده


۱۲۷,۰۰۰ ریال

فلسفه علوم انسانی - رشته اندیشه سیاسی-ارشد(34416-33412-32416-35416-36416-37416)-94-

دوره: مجازی و نیمه حضوری


توضیحات :
تولید دانشگاه -فلسفه علوم انسانی از منظر اسلام
تنظیم و گرد اوری: علی مصباح


۱۵۰,۰۰۰ ریال

۹ ۸ ۷ ۶ ۵ ۴ ۳ ۲ ۱    

اعضا
نام کاربری:
*

رمز عبور:
*
سبد خرید
تعداد محصول:
جمع خرید: