جستجو
جستجو را بر اساس كد درس انتخابي انجام دهيدليست تمامي دروس دانشگاه

یهودیت(17406)-25-

دوره: مجازی و نیمه حضوری


توضیحات :
تولید دانشگاه
در دست اقدام


۲۱۵,۰۰۰ ریال

مبانی و اندیشه های تربیتی متفکران اسلام-کارشناسی-رشته علو تربیتی(18421)-119-

دوره: مجازی و نیمه حضوری


توضیحات :
تولید دانشگاه
مولف: در حال ویراست


۲۵۰,۰۰۰ ریال

روش تحقیق در علوم تربیتی -کارشناسی - رشته علوم تربیتی (18418)-30-

دوره: مجازی و نیمه حضوری


توضیحات :
تولید دانشگاه
مولف


۰ ریال

روانشناسی تربیتی - کارشناسی - رشته علم تربیتی-متن در سایت موجود می باشد کتاب ابان ماه تولید می شود(18412)

دوره: مجازی و نیمه حضوری


توضیحات :
تولید دانشگاه
مولف :


۰ ریال

اصول برنامه ریزی اموزشی و درسی-کارشناسی -رشته علوم تربیتی(18407)-30-

دوره: مجازی و نیمه حضوری


توضیحات :
تولید دانشگاه
مولف :


۲۴۰,۰۰۰ ریال

جامعه شناسی آموزش و پرورش()-116-

دوره: مجازی و نیمه حضوری


توضیحات :
تولید دانشگاه
نویسنده:عبدالرضا ضرابی


۳۰۰,۰۰۰ ریال

وهابیت و بهاییت (12436-320115)-36-

دوره: نیمه حضوری


توضیحات :
تولید دانشگاه
مولف دکتر حسنی


۱۹۵,۰۰۰ ریال

تاریخ تشیع -کارشناسی(210112-13423-)-128-

دوره: مجازی و نیمه حضوری


توضیحات :
تاریخ تشیع/انتشارات پژوهشگاه حوزه و دانشگاه


۱۰۰,۰۰۰ ریال

۱۰ ۹ ۸ ۷ ۶ ۵ ۴ ۳ ۲ ۱    

اعضا
نام کاربری:
*

رمز عبور:
*
سبد خرید
تعداد محصول:
جمع خرید: