جستجو
ليست تمامي دروس دانشگاه

سي دي زبان انگليسي تخصصي(88015-120129-308209-308208-341031-341032)

دوره: مجازی و نیمه حضوری


توضیحات :۱۰,۰۰۰ ریال

تاريخ اسلام تخصصي6(308306-210122)-80-

دوره: مجازی و نیمه حضوری


توضیحات :۵۰,۰۰۰ ریال

زبان تخصصي 3و4(341122-341123-310122)

دوره: مجازی و نیمه حضوری


توضیحات :۵,۰۰۰ ریال

آشنايي با جغرافياي سياسي و مذهبي جهان اسلام در عصر حاضر (308327)-82-

دوره: مجازی و نیمه حضوری


توضیحات :۲۰,۰۰۰ ریال

قرائت متون معاصر و جرايد عربي (308206)-69-

دوره: مجازی و نیمه حضوری


توضیحات :۴۰,۰۰۰ ریال

انشاء عربي (308204)-98-

دوره: مجازی و نیمه حضوری


توضیحات :۳۹,۰۰۰ ریال

تاريخ فرهنگ و ادب عربي (308205)-128-

دوره: مجازی و نیمه حضوری


توضیحات :۲۲,۰۰۰ ریال

فقه 5(341210) -77-

دوره: مجازی و نیمه حضوری


توضیحات :۵۲,۰۰۰ ریال

۱۲ ۱۱ ۱۰ ۹ ۸ ۷ ۶ ۵ ۴ ۳ ۲ ۱    

اعضا
نام کاربری:
*

رمز عبور:
*
سبد خرید
تعداد محصول:
جمع خرید: