جستجو
جستجو را بر اساس كد درس انتخابي انجام دهيدليست تمامي دروس دانشگاه

نبوت -ارشد-رشتهدین شناسی(32402)-192-

دوره: مجازی و نیمه حضوری


توضیحات :
تولید دانشگاه
وحی در قران
گردآوری و تنظیم: مرتضی خوش صحبت


۱۸۵,۰۰۰ ریال

سیره نبوی-ارشد- رشته تاریخ اسلام (36405)-60-

دوره: مجازی و نیمه حضوری


توضیحات :
تولید دانشگاه
مولف جباری


۴۴۰,۰۰۰ ریال

تعالیم تشیع-ارشد - رشته دین شناسی(35409)-36-a

دوره: مجازی و نیمه حضوری


توضیحات :
تولید دانشگاه
تعالیم تشیع-نقش دین در زندگی فردی و اجتماعی انسان
گردآوری و تنظیم: احمد بهشتی مهر


۲۲۰,۰۰۰ ریال

تفسیر قران 4-ارشد -رشته علوم قرانی (33404)-87-

دوره: مجازی و نیمه حضوری


توضیحات :
تولید دانشگاه
منتخب ی از تفس ی ر کشاف
گردآوری و تنظیم: نقیب زاده


۸۵,۰۰۰ ریال

زبان تخصصی تاریخ-ارشد-رشته تاریخ(36414-37414)-72-

دوره: مجازی و نیمه حضوری


توضیحات :
Historical English Texts
گردآوری و تنظیم: علی حسین زاده


۱۳۰,۰۰۰ ریال

زبان تخصصی علوم قرانی-ارشد-رشته علوم قرانی(33413)-59-

دوره: مجازی و نیمه حضوری


توضیحات :
تولید دانشگاه
Quranic English Texts
گردآوری و تنظیم: دكتر محمدرضا امین


۱۰۰,۰۰۰ ریال

تاریخ اسلام در شبه قاره هند -ارشد-رشته تاریخ اسلام(36410-37410)-96-

دوره: مجازی و نیمه حضوری


توضیحات :
تولید دانشگاه
حسن احمدیان۲۴۰,۰۰۰ ریال

تاریخ امویان -کارشناسی-رشته تاریخ(13420-210104-308303)-21-

دوره: مجازی و نیمه حضوری


توضیحات :
نام درس: تاریخ امویان
مؤلف محتوای آموزشی: رمضان محمدی


۱۵۰,۰۰۰ ریال

  ۱۳ ۱۲ ۱۱ ۱۰ ۹ ۸ ۷ ۶ ۵ ۴ ۳ ۲ ۱    

اعضا
نام کاربری:
*

رمز عبور:
*
سبد خرید
تعداد محصول:
جمع خرید: