جستجو
جستجو را بر اساس كد درس انتخابي انجام دهيدليست تمامي دروس دانشگاه

بررسی ترجمه قران -رشته علوم قرانی - ارشد(33411)-102-

دوره: مجازی و نیمه حضوری


توضیحات :
تولید دانشگاه - بررسی ترجمه قران کریم
گرد اوری و تنظیم :علی فتحی


۱۴۰,۰۰۰ ریال

برداشتهای کلامی از قران و حدیث2- رشته فلسفه دین - ارشد(32405-35412)-90-

دوره: مجازی و نیمه حضوری


توضیحات :
تولید دانشگاه -برداشت های کلامی از قرآن وحدیث (2)
تنظیم و گرداوری بهنام ملک زاده


۱۴۷,۰۰۰ ریال

برداشتهای کلامی از قران و روایات 1-رشته فلسفه دین - ارشد(-35411-32404 )-89-

دوره: مجازی و نیمه حضوری


توضیحات :
تولید دانشگاه -برداشت های کلامی از قرآن وحدیث (1)
تنظیم و گرداوری بهنام ملک زاده


۱۲۷,۰۰۰ ریال

فلسفه علوم انسانی - رشته اندیشه سیاسی-ارشد(34416-33412-32416-35416-36416-37416)-94-

دوره: مجازی و نیمه حضوری


توضیحات :
تولید دانشگاه -فلسفه علوم انسانی از منظر اسلام
تنظیم و گرد اوری: علی مصباح


۱۷۰,۰۰۰ ریال

اندیشه سیاسی در غرب -رشته اندیشه سیاسی -ارشد(34406)-80-

دوره: مجازی و نیمه حضوری


توضیحات :
تولید دانشگاه -اندیشه سیاسی در غرب
تنظیم و گرداوری :سید علی رضایی موسوی


۱۷۰,۰۰۰ ریال

بررسی سیره معصومان علیه السلام -ارشد(37401)-73-

دوره: مجازی و نیمه حضوری


توضیحات :
بررسی سیره معصومان علیه السلام -تولید دانشگاه
تنظیم و گرداوری : علی عبدالمحمدی
تابستان 1397


۱۰۰,۰۰۰ ریال

تاریخ از منظر قران -رشته تاریخ اسلام - ارشد(36411)-86-

دوره: مجازی و نیمه حضوری


توضیحات :
تولید دانشگاه - تاریخ از منظر قران - ارشد
تنظیم حسین دانش کیا


۱۱۵,۰۰۰ ریال

اندیشه اسلامی 2(11302-12107-111149-)-35-

دوره: مجازی و نیمه حضوری


توضیحات :۱۳۰,۰۰۰ ریال

  ۱۳ ۱۲ ۱۱ ۱۰ ۹ ۸ ۷ ۶ ۵ ۴ ۳ ۲ ۱    

اعضا
نام کاربری:
*

رمز عبور:
*
سبد خرید
تعداد محصول:
جمع خرید: