جستجو
جستجو را بر اساس كد درس انتخابي انجام دهيدسنجش و اندازه گیری در علوم تربیتی(18409)سنجش و اندازه گیری در علوم تربیتی و روان شناسی: روان سنجی سنتی و رویکردهای جدید در سنجش روانی - تربیتی / تألیف حسین لطف آبادی تهران : (سمت)

دوره: مجازی و نیمه حضوری

قیمت: ۰ ریال
وزن : ۰ گرم
توضیحات :
سنجش و اندازه گیری در علوم تربیتی و روان شناسی: روان سنجی سنتی و رویکردهای جدید در سنجش روانی - تربیتی / تألیف حسین لطف آبادی تهران : (سمت)


اعضا
نام کاربری:
*

رمز عبور:
*
سبد خرید
تعداد محصول:
جمع خرید: